Make your own free website on Tripod.com

TAKWIM HEM

TAKWIM HAL EHWAL MURID 2003

SK. SEKSYEN 6, KOTA DAMANSARA. 

BULAN

AKTIVITI

TINDAKAN

JANUARI

 

-Menandatangani kad kesihatan, kad pergigian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan murid tahun 1.

-Mengagihkan keperluan asas sekolah kepada murid melalui guru kelas masing-masing mengikut bilangan murid.

-Mengasingkan fail mengikut kelas.

-Memastikan Buku Daftar Murid diisi.

-Pemeriksaan buku kedatangan murid.

-Mengawasi perjalanan Hari Suaikenal

 -Mengumpul Buku Kesihatan Tahun 1,2 dan  tahun 6 dan senaraikan nama murid yang tidak mempunyai Buku Kesihatan.

Tahun 1 dan Tahun 6 mesti didahulukan.

-Melengkapkan senarai nama dalam Buku Daftar Murid

-Mengisi maklumat-maklumat penting dalam Buku Laporan Kemajuan Murid, Fail-Fail Peribadi.

-Memungut wang pelbagai dari murid tahun 1. 

-Melatih calon ketua pengawas dan penolong ketua pengawas.

-Membuat Jadual Tugasan Pengawas.

-Menampal pelan kecemasan / kebakaran (Diperbesarkan)

-Latihan Kebakaran (Penerangan Laluan )

-Laporan SSDM (Sept – Dis 2000)

-Keceriaan Bilik Gerakan Pengawas

-Taklimat pengawas setiap hari Selasa.

-Memantau perjalanan disiplin sekolah dan tugasan pengawas.

-Menampal peraturan sekolah dan salahlaku pada papan kenyataan dan kelas serta memberi penerangan tentang peraturan tersebut.

-Membuat surat permohonan buku peraturan ke JPNS. 

-Meminta guru kelas mengisi borang G

-Mengumpulkan dan memproses kelayakan SPBT 1 murid tahun 1

-Agihan buku SPBT kepada yang layak pada 8,9,10,11,14 dan16 Januari 2003

-Mengemaskini Bilik Operasi SPBT. Buku stok dan melengkapkan borang pelupusan/hapuskira Buku SPBT dan dihantar ke Jabatan 

Menyenaraikan kesemua barang yang terdapat dalam kelas,bilik Khas dll

-Mengemaskini, menghias bilik rawatan.

-Berhubung dengan Pejabat Kesihatan Daerah

 Petaling (Bahagian Sekolah) bagi menentukan

 tarikh lawatan ke sekolah.

-Memastikan Buku Kesihatan Tahun 1 lengkap dan disimpan oleh Jawatankuasa. 

-Menghantar data Ke PPD dan JPNS

-Mengenalpasti dan mengemaskini data murid – semak keluar-masuk murid

-Memastikan guru-guru mengisi dengan lengkap

  borang kemaskini data guru 2002 dan

  mengedar borang data kepada guru baru. 

-Memastikan komen / cadangan dari guru dan murid direkod dan membuat tindakan.

-Menyelia kebersihan makanan dan pesekitaran kantin.

 -Mengedar borang RMT (C) kepada murid 

 Tahun 1 dan memproses kelayakan.

-Mendapatkan Buku Menu dan membuat

 perjanjian RMT dengan pembekal, salinan dihantar ke PPD & JPNS

-Memilih dan menyenaraikan nama murid yang

  layak menerima RMT. 

-    Pertandingan Keceriaan Kelas

- Mural (Lokasi arahan Guru Besar kemudian) 

-Mensyuarat HEM Kali  Pertama pada 29 

 Januari 2002

-Memastikan pekeliling cuti diedar

PENdaftran dan Rekod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Kelas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin dan

Keselamatan

(Penasihat Pengawas)

 

 

SPBT

 

 

 

 

Guru Penyelaras

Inventori

Kesihatan dan kebajikan murid

 Data/Maklumat

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantin

 RMT

 Kebersihan dan

Keceriaan

 

 

SU HEM 

FEBRUARI

-Mengedar, mengumpul dan memproses borang SPBT 1 untuk kegunaan 2004.

-Mengemaskini dan menceriakan Bilik Buku Teks.

-Mengemaskini Buku Stok SPBT.

-Melengkapkan borang pelupusan SPBT dan dihantar ke Jabatan.

-Pemeriksaan Buku Teks-murid.

 -Membuat carta organisasi pengawas

-Tinjau pandangan guru pengawas yang layak dilantik ke jawatan Timbalan Pengawas I dan II

-Majlis Perlantikan Pengawas Sekolah dan Pengawas Pepustakaan 2002 pada 25 Februari 2002- AJK Pelaksana digerakkan.

-Mesyuarat Lembaga Pengawas ,Badan Ketua Kelas dan Jawatankuasa Disiplin dan Keselamatan. 

-Mengedarkan Borang KP/RMT/A/B/C

-Mendapatkan borang laporan Tahunan KP/RMT/PSS Pin 92.

-Promosi susu dan membuat pesanan.

-Menguruskan sponsor.

 -Menghantar data ke PPD dan JPNS

-Kemaskini senarai murid mengikut kelas.

 -Menyediakan borang kawal pandu kantin

-Memastikan buku cadangan kantin diisi oleh

 guru.

-Membuat Tinjauan ke kantin dan mendapatkan komen murid. 

-Pendaftaran Tahun 1/2004

-Pemeriksaan buku kedatangan murid.

-Mengumpul bil letrik /air/surat perjanjian sewa-beli rumah dan surat beranak (3 salinan) setiap murid tahun 6

-Menaip maklumat murid tahun 1/2004 ke dalam aplikasi pendaftaran murid.

 - Pertandingan Keceriaan Kelas

Inventori diteruskan.

 Membuat pesanan susu PSS.

 

SPBT

 

 

 

 

 

 DISIPLIN

& KESELAMATAN

 

 

  RMT

 

 

 

 DATA

 

 

KANTIN

 

 

 PENDAFTARAN & REKOD

 

 Minta bantuan murid tahun 6 yang mahir komputer.

 Kebersihan 

INVENTORI

 RMT

MAC

 -Mengemaskini Maklumat SPBT

Jumlah Enrolmen
Jumlah murid yang layak
Senarai murid tidak layak
Jumlah buku dalam stok

-Menyediakan Buku Rekod Pengagihan dan Pengembalian Borang SPBT 1 (adakan senarai semak)

-Pemeriksaan Buku Teks pada 4 dan 6 Mac 2003 

-Menyemak dan isinya fail peribadi mengikut kelas.

-Mengumpul maklumat untuk sijil berhenti sekolah atau sijil-sijil lain.

-Pemeriksaan buku kedatangan murid. 

-Kursus Kepimpinan Pengawas pada 30 Mac 2003

-Memeriksa keadaan tempat letak basikal pastikan murid mengunci basikal setiap hari.

-Taklimat Disiplin oleh Ketua Guru Disiplin

-Merancang taklimat kebakaran –Berhubung dengan pihak Bomba.

 -Menyediakan dan memilih senarai anak yatim dan fakir miskin.

-Menyemak harga jualan kedai buku.

-Keceriaan dan kebersihan bilik rawatan

 -Membuat Jadual RMT dan pesanan susu

 -Menghantar data ke PPD dan JPNS – Disket dan cetakan

-Kemaskini senarai nama murid.

 -Membuat pemeriksaan kantin

 -Pertandingan keceriaan kelas

-Program Kawasan Angkat

-Landscape Air Pancuran di depan kedai buku

 (Rekabentuk Guru Besar)

 Pendaftaran Tahun 1/20034

 SPBT

 

 

 

 

 

 PENDAFTARAN &

REKOD

 

 

  DISIPLIN dan keselamatan

 

 

 

 KEBAJIKAN & KESIHATAN

 RMT

 DATA

 

 KANTIN

 Kebersihan dan

keceriaan

 

  

PENDAFTARAN

 APRIL

 Pemeriksaan Buku Kedatangan Murid dan Buku Daftar Murid (Buku Besar)

Pendaftaran Tahun 1/2004

-Pemeriksaan buku kedatangan murid. 

-Kempen Galakan Menabung

-Mengemaskini Bilik Rawatan

-Pemeriksaan Kedai Buku sekolah 

-Pesanan Buku Teks (BTBTR 190) dan semakan oleh PPD/JPNS

-Mengemas bilik SPBT 

-Mengemaskini data guru dan enrolmen murid

-Menghantar data ke PPD dan JPNS – Disket dan cetakan

RMT diteruskan

-Pemeriksaan Harga Makanan dan kebersihan

-Menampal poster-poster berkaitan serta

 membuat mural di kantin 

Inventori diteruskan 

Lawatan Sambil Belajar

 Pertandingan Keceriaan Kelas

Projek Taman Herba 

-Pemeriksaan Disiplin pada 1 April 2003

 PENDAFTARAN

 

 

 KEBAJIKAN

 

 

SPBT

 

 DATA

 

 RMT

KANTIN

 

 

 INVENTORI 

Penyelaras lawatan jk disiplin

 Kebersihan dan Keceriaan 

Disiplin

 

MEI -Pendaftaran Tahun 1/2004

-Menghantar Borang Pendaftaran Tahun 1/2004,salinan bil air dsb dan senarai nama murid ke PPD.

-Pemeriksaan buku kedatangan murid.

 -Mengemas bilik SPBT

-Pertandingan Buku SPBT cantik dan sempurna 

-Menghantar data ke PPD dan JPNS – Disket dan cetakan

-Kemaskini senarai nama murid 

-Menghantar laporan SSDM ke PPD

-Latihan loceng kebakaran pada 14 Mei 2003

Kuiz kesihatan peringkat sekolah

-Mengenalpasti murid tahun 1 yang mempunyai masalah kesihatan (Kronik).

 Inventori diteruskan 

RMT diteruskan 

Kemaskini Buku Daftar Murid (Buku Besar)

Pemeriksaan buku kedatangan murid. 

Memastikan pekeliling cuti diedar

PENDAFTARAN

 

 

 SPBT

 

 DATA

 

 

 DISIPLIN,DATA

 KESIHATAN

 

  

INVENTORI 

RMT

PENDAFTARAN

 

SU HEM

JUN -Pendaftaran Tahun 1/2003

-Pemeriksaan buku kedatangan murid.

 -Menghantar data ke PPD dan JPNS – Disket dan cetakan

-Kemskini senarai nama murid. 

-Mendapatkan borang-borang SPBT spt borang perlupusan dan borang BTBTR 190 dll.

-Pemeriksaan buku teks murid

 Ceramah kebakaran dan Demontrasi memadam -kebakaran – Uruskan untuk Jemputan Pegawai  bomba.

 -Menambah keperluan dalam peti pertolongan cemas.

-Pemeriksaan kedai buku sekolah oleh J/K

-Membersihkan bilik rawatan.

Inventori diteruskan 

Mural dinding (Kata-kata dan lokasi- GB)

 Mesyuarat Unit Hem kali Ke-2 pada 25 Jun 2003

 

PENDAFTARAN

 DATA

 

 

 SPBT

 

 DISIPLIN DAN KESELAMATAN

 KESIHATAN DAN KEBAJIKAN

 

INVENTORI

Kebersihan dan Keceriaan

 

SU HEM

JULAI -Pendaftaran Tahun 1/2004

-Pemeriksaan buku kedatangan murid.

-Menghantar salinan surat beranak dan bil air /letrik/surat penjanjian sewa-beli rumah dan 2 salinan senarai nama Tahun 6 dibukukan ---- PPD 

-Lawatan Ke Pusat Sains Negara

pada 27 Julai 2002

Menghantar data ke PPD dan JPNS – Disket dan cetakan

 Inventori diteruskan

 Menerima bekalan buku teks dari pengedar untuk kegunaan 2002 dan mengecop serta merekodkannya ke dalam buku stok

Pemeriksaan Buku Teks pada 4 Julai 2003

 -Pertandingan Keceriaan Kelas

-Pertandingan melukis poster kebersihan

PENDAFTARAN

 

 

 Lawatan (Disiplin / keselamatan)

 

DATA

 INVENTORI

 SPBT

 

Kebersihan dan

keceriaan

 

OGOS -Pendaftaran Tahun 1/2004

-Pemeriksaan buku kedatangan murid.

-Mengagihkan murid Tahun 1/2004 mengikut penempatan yang dibuat oleh PPD dan buat senarai nama murid yang dihantar ke sekolah lain.(Rujuk Panduan Penempatan Tahun 1) 

Menghantar data ke PPD dan JPNS – Disket dan cetakan

 Membaiki buku teks yang rosak dalam bilik BOSS

 Inventori diteruskan

PENDAFTARAN DAN REKOD

 

 

 DATA

 SPBT

 INVENTORI

 

SEPTEMBER Mengedar/menghantar surat kepada ibubapa murid tahun 1/2004 supaya datang membuat pengesahan – 15 Sept 2003

Pemeriksaan buku kedatangan murid.

Merentang banner pengesahan tahun 1

Membuat banner Program Suaikenal dan Transisi Tahun 1 / 2004

 Pengesahan Tahun 1 / 2002

Murid yang membuat pengesahan pertama dimasukkan ke dalam kelas yang pertama.
Nama murid yang membuat pengesahan direkod ke dalam fail yang disediakan.
Murid yang membuat rayuan tidak temasuk dalam rekod tersebut.
Rayuan Penempatan semula Tahun 1. Memproses Borang Rayuan dan hantar ke PPD pada Bulan Okt nanti.

 -Pemeriksaan Buku Teks murid.

-Pemberitahuan kelayakan pinjaman kepada murid dan melayani rayuan ibubapa murid yang tidak layak. 

Menghantar data ke PPD dan JPNS – Disket dan cetakan

 RMT diteruskan

 Inventori diteruskan

 Landscape Bentuk dan lokasi pilihan GB

Memastikan pekeliling cuti diedar.

 

PENDAFTARAN DAN REKOD

 

 

 

 PENDAFTARAN DAN REKOD

DIBANTU OLEH

PAR DAN PT

 

 SPBT

 

 DATA

RMT

INVENTORI

kebersihan dan

keceriaan

SU HEM

OKTOBER Menghantar data ke PPD dan JPNS – Disket dan cetakan 

Mengemaskini borang SPBT kpd murid-murid

tahun 6 dan memasukkan ke dalam fail peribadi. 

-Memproses rayuan tahun 1, menaip nama dan alamat murid yang membuat rayuan dan hantar ke PPD.

-Pemeriksaan buku kedatangan murid.

-Memaklumkan keputusan penempatan kepada ibubapa murid tahun 6.

-Membuat senarai semak pengambilan fail peribadi murid tahun 6 untuk dibawa ke sekolah menengah.

-Menghantar senarai buku kepada murid tahun 1 dan lain-lain yang masih belum selesai. 

-Mengumpul semula buku teks dari semua murid dari 21 Okt 2003 hingga 25 Okt 2003 dan proses menuntut gantirugi kehilangan buku teks.Bagi murid tahun 6 keputusan peperiksaan ditahan sehingga bayaran dijelaskan

-Baikpulih buku teks.

 Inventori diteruskan

 Pertandingan Keceriaan Kelas

 -MEYUARAT HEM KALI KE 3 pada 29 Oktober 2003

- Jamuan Ketua-ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas pada 29 Oktober 2003

DATA

  SPBT

 

 PENDAFTARAN DAN REKOD

 

 

 

 

 

 

 

SPBT 

INVENTORI

 Kebersihan

 Su hem 

Penasihat Badan ketua kelas (Disiplin dan keselamatan)

 

 NOVEMBER -Menghantar data ke PPD dan JPNS – Disket dan cetakan

-Mengambil senarai nama murid mengikut kelas baru dari Setiausaha Peperiksaan

-Menyediakan senarai nama murid kelas baru untuk kegunaan guru kelas. 

J/K kecil (sementara) Program Suaikenal dan Transisi Tahun 1 / 2004 bergerak.

MEYUARAT J/K KECIL PROGRAM SUAIKENAL DAN TRANSISI TAHUN 1 / 2004

 Jamuan BBQ Pengawas dan Guru pada 5 Nov 2003

 Menyemak buku hilang atau rosak  dan buat tindakan

Menutup buku stok SPBT 

Menghantar fail jawatankuasa.

 Membawa murid mengenal kelas yang bakal diduduki tahun 2004

 Buku Kedatangan Murid ditutup

-Menghantar buku kedatangan murid pada 8 November 2003, 10.00 pagi ke pejabat.

-Menyediakan buku kedatangan sementara 2004

-Mengasingkan fail dan dokumen murid mengikut kelas 2004.

-Menyenaraikan murid yang tidak menghantar buku kemajuan.

Inventori diteruskan.

Mengedar pekeliling cuti, makluman yuran dan senarai harga buku dan keperluan alat tulis kepada murid pada 6 November 2003 

Menampal nama pada papan kenyataan senarai murid yang tidak layak menerima buku teks.

 

 DATA

 

 

 

  

SEMUA AJK

 Penasihat pengawas

 SPBT

 SEMUA JAWATAN KUASA

 

SEMUA GURU KELAS

 

SEMUA GURU KELAS DAN PENDAFTARAN & REKOD

 

 

 INVENTORI

 SU HEM

  

SPBT

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN UNTUK JAWATANKUASA

KOMPUTER AKAN DIBUAT DARI SEMASA KE SEMASA.

 

 

 

Klik Untuk Ke Atas